Goede leerstof is cruciaal. Voor en door leden van DTBA is een uitgebreid leerboek en opdrachtenboek samengesteld. Het leerboek behandeld onderwerpen zoals:

Materiaal
De leerstof behandeld onder andere de diverse soorten metalen, waaronder staal en andere legeringen (mengsels) van metalen. Gaat tevens in op wat er met metaal gebeurt als we er kracht op uitoefenen en wat dit betekent in de praktijk? Denk hierbij aan de vervormbaarheid van materiaal. Maar ook het verschil tussen warmgewalst en koudgewalst materiaal en wat constructiedelen zijn worden benoemd.

Buigen en buigmachines
Welke technieken (o.a. hand-, profiel-, doorn-, wikkel- of inductiebuigen) van buigen kennen we en welke machines worden voor de diverse toepassingen in gezet?

Doornbuigen
Doornbuigen is een veelgebruikte techniek bij het buigen van buizen. In het boek wordt diep ingegaan op alle aspecten, zoals de buighoek, veel voorkomende buigfouten en de werkwijze bij doornbuigen.

Walsen
In het onderdeel walsen wordt ingezet op de techniek van walsen, zoals het aanbekken of voorzetten van materiaal, de drie- en vierrollenwals, walsen van krullen in strip m.b.v. de profielwals en CNC walsen.

Formules en berekeningen
Er zal ook uitgebreid worden ingegaan op diverse formules en berekeningen die noodzakelijk zijn bij het buigen en walsen.

Begrippenlijst
Het boek heeft ook een uitgebreide begrippenlijst en grafische voorbeelden