ITA – International Tube Association
The ITA is the world’s largest and most influential personal membership association for the tube & pipe industries and offers a unique range of benefits, services and events to promote new technology and growth within our industry. Individuals in more than 70 countries worldwide have already discovered the world of difference ITA membership can make to them personally and to their business. The ITA can help you and your company too – so why not join today?

Agoria
Agoria groepeert en verdedigt ondernemingen in de technologische industrie in België. De federatie zet zich in voor de toekomst van deze ondernemingen en de bijna 275.000 mensen die ze in dienst hebben. Met 1.700 lidbedrijven is Agoria de grootste sectorfederatie van België.

De federatie ondersteunt haar leden, die actief zijn in 10 domeinen bij business development rond markten, producten en technologieën op nationaal en internationaal niveau. Daarnaast biedt ze via haar expertisecentra bijstand aan leden met vragen over talent en arbeidsmarkt, innovatie, energie, milieu, sociaal en regelgeving en normalisatie (zowel technisch als algemeen).

Voor de belangenverdediging van haar leden bij overheden beschikt de federatie over beleidscellen die actief zijn op federaal en regionaal vlak.