• Samenwerking met branches in het cluster (DHMA, NPS, DAA, DutchForm, DPT)
  • Opzetten/behouden specifieke scholing met reguliere opleidingsinstituten
  • DTBA richt zich op het behouden en verbeteren van bestaande en het promoten en ontwikkeling van nieuwe opleidingen voor productiemedewerkers in de buigindustrie
  • PR / Imagoverbeteringactiviteiten gericht op de instroom en de markt
  • De branchegroep organiseert themabijeenkomsten rond actuele ontwikkelingen
  • Beschikbaarstelling uitgebreide ledenlijst
  • Bijhouden website met links naar de websites van de lidbedrijven
  • Promotionele activiteiten
  • Het bevorderen van kennis- en ervaringsuitwisseling
  • Het realiseren van een ontmoetingsplatform om elkaar beter te leren kennen en gebruik te kunnen maken van elkaars (specifieke) mogelijkheden