Dutch Tube Bending Association (DTBA) is in 2012 opgericht door 9 buigbedrijven. DTBA is een branchegroep die gelieerd is aan de Koninklijke Metaalunie en verenigt ondernemingen die als hoofdactiviteit het buigen of walsen van metalen buizen of profielen hebben. Ook niet-Metaalunieleden kunnen lid zijn van DTBA.

Buitengewone leden zijn bedrijven die nauw met de branche zijn verbonden, zoals leveranciers van buigmachines, buiggereedschappen, automatisering en buizen/profielen.