Mocht u onverhoopt uw DTBA-lidmaatschap willen opzeggen, dan kunt u dit doen door een aangetekende brief te sturen naar het DTBA-secretariaat. Hierin zegt u uw lidmaatschap op met in achtneming van een opzegtermijn van 6 maanden en tegen het einde van het kalenderjaar.

Adres
Dutch Tube Bending Association (DTBA)
T.a.v. Secretariaat DTBA
Postbus 2600
3430 GA NIEUWEGEIN

Wij betreuren natuurlijk uw besluit, maar zullen dat vanzelfsprekend respecteren. Na de ontvangst van uw aangetekende brief krijgt u mogelijk bezoek van een Koninklijke Metaalunie-buitendienstledenadviseur of branchemanager om de reden van uw opzegging met u te bespreken.

Koninklijke Metaalunie
LET OP! Beƫindiging van het lidmaatschap van de branchegroep DTBA heeft niet automatisch tot gevolg dat een lidmaatschap van Koninklijke Metaalunie ook wordt beƫindigd. Opzegging van dat lidmaatschap moet bij Koninklijke Metaalunie zelf gebeuren, met inachtneming van de regels die daar volgens de statuten van Koninklijke Metaalunie voor gelden