• Samenwerking met branches in de industriecluster (DMFI, DutchForm, NBT, NPS, DPT, MGB)
  • Opzetten/behouden specifieke scholing met reguliere opleidingsinstituten
  • DTBA richt zich op het behouden en verbeteren van bestaande en het promoten en ontwikkeling van nieuwe opleidingen voor productiemedewerkers in de buigindustrie
  • PR / Imagoverbeteringactiviteiten gericht op de instroom en de markt
  • De branchegroep organiseert themabijeenkomsten rond actuele ontwikkelingen
  • Beschikbaarstelling uitgebreide ledenlijst
  • Bijhouden website met links naar de websites van de lidbedrijven
  • Promotionele activiteiten
  • Het bevorderen van kennis- en ervaringsuitwisseling
  • Het realiseren van een ontmoetingsplatform om elkaar beter te leren kennen en gebruik te kunnen maken van elkaars (specifieke) mogelijkheden
Deel dit op
Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+